Nevybrali jste položky k porovnání.

Hledat

Ochrana osobních údajů

Při manipulaci s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů - vyjádření
Společnost Baby Direkt. s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.babydirekt.eu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou uloženy výhradně pro vnitřní zájmy firmy a jsou využívány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Dále prohlašujeme, že údaje o zákazníkovi v žádném případě neposkytujeme třetí osobě.

Jak údaje získáváme?
E-mailové adresy zákazníci poskytují v internetových objednávkách a osobně na prodejně. V každém zaslaném e-mailu může zákazník další zasílání informací deaktivovat. Kontakty nezískáváme z žádných jiných zdrojů.

Jaké údaje využíváme?
Záměr firmy v nakládání s údaji o zákazníkovi se vztahuje pouze na odesílání informačních e-mailů zákazníkům, tzn., že k dalším potřebám využíváme pouze e-mailovou adresu zákazníka.
E-maily s informacemi nebudeme zasílat více než 5x měsíčně. Zároveň si společnost Baby Direkt. s.r.o. vyhrazuje právo na změnu frekvence zasílání e-mailů a změnu některých informací. Jakákoliv změna frekvence zasílání bude zákazníkovi dopředu oznámena.

Jak má zákazník možnost změnit své rozhodnutí o uložení údajů ?
V každém zaslaném e-mailu je možné další zasílání e-mailů deaktivovat. Případně je možno firmu Baby Direkt s.r.o. kontaktovat telefonicky či e-mailem.
Zákazník má právo přístupu k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a na zajištění opatření ve smyslu ust. § 21 zák.č. 101/2000 Sb.

Podmínky jsou platné k datu 10.6.2011

Baby Direkt s.r.o.
Masarykova 118, 664 42, Modřice